Classes i Horaris

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Llegenda

INFANTIL I de 3 a 6 anys
INFANTIL II de 6 a 9 anys
INFANTIL III de 9 a 12 anys