Clàssic Juvenil

Cronograma del evento (5)

Dilluns
-
Grup "Junivel II"

Dilluns
-
Grup "Juvenil I"

Dimecres
-
Grup "Juvenil II"

Dimecres
-
Grup "Juvenil I"

Divendres
-
Grup "Juvenil II"